CIO là gì ? Công việc của một CIO đối với doanh nghiệp là như thế nào? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này cho bạn tham khảo nhé!

CIO là gì ?

CIO (Chiel infomation offcier) – là Giám đốc thông tin, là người quản lý hành chính cấp cao phụ trách hệ thống thông tin nội bộ, quy hoạch và tổng hợp tài nguyên thông tin của doanh nghiệp. CIO thường dưới quyền của giám đốc điều hành.

CIO (Chiel infomation offcier) – là Giám đốc thông tin, là người quản lý hành chính cấp cao phụ trách hệ thống thông tin nội bộ, quy hoạch và tổng hợp tài nguyên thông tin của doanh nghiệp
CIO (Chiel infomation offcier) – là Giám đốc thông tin, là người quản lý hành chính cấp cao phụ trách hệ thống thông tin nội bộ, quy hoạch và tổng hợp tài nguyên thông tin của doanh nghiệp

Ngoài việc giám sát phần cứng, phần mềm và dữ liệu giúp các thành viên điều hành khác thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả, thì CIO còn phải nghiên cứu công nghệ mới, cách công nghệ có thể cung cấp giá trị kinh doanh và giải quyết các vấn đề liên quan đến thông tin kỹ thuật số.

Vai trò của giám đốc công nghệ

CIO – Giám đốc công nghệ là người thúc đẩy công nghệ hóa doanh nghiệp.

Vai trò của giám đốc công nghệ CIO – Giám đốc công nghệ là người thúc đẩy công nghệ hóa doanh nghiệp.
Vai trò của giám đốc công nghệ CIO – Giám đốc công nghệ là người thúc đẩy công nghệ hóa doanh nghiệp.

Vì CIO là người có quyền đưa ra quyết sách cho doanh nghiệp, có trách nhiệm với sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Qua đó, có thể kể đến một số vai trò quan trọng của giám đốc công nghệ như sau:

Về chiến lược

Giám đốc thông tin là người khai thác tài nguyên thông tin, lập chiến lược công nghệ hóa cho doanh nghiệp, đưa ra bố cục hợp lý cho công nghệ hóa, đánh giá giá trị của công nghệ hóa đối với doanh nghiệp.

Về thực hiện

Phụ trách tổng hợp dòng thông tin, dòng hàng hóa, dòng vốn, hoàn thành lựa chọn và áp dụng hệ thống thông tin, thu thập nghiên cứu thông tin trong và ngoài doanh nghiệp làm căn cứ số liệu cho việc lập quyết sách. Quan trọng hơn là CIO phải giám sát quản lý các thương vụ điện tử và công trình công nghệ.

Về cải cách

Giúp doanh nghiệp thiết lập lại quy trình nghiệp vụ, vận dụng kỹ thuật quản lý thông tin xây dựng lại hệ thống quyết sách và thực hiện của doanh nghiệp, đồng thời thống nhất tiêu chuẩn của mã hiệu thông tin và quy trình thương mại.

CIO là người Giúp doanh nghiệp thiết lập lại quy trình nghiệp vụ, vận dụng kỹ thuật quản lý thông tin xây dựng lại hệ thống quyết sách và thực hiện của doanh nghiệp
CIO là người Giúp doanh nghiệp thiết lập lại quy trình nghiệp vụ, vận dụng kỹ thuật quản lý thông tin xây dựng lại hệ thống quyết sách và thực hiện của doanh nghiệp

CIO không chỉ thúc đẩy công nghệ hóa mà còn làm tham mưu cho CEO cùng quản lý cấp cao cải thiện môi trường thương mại trong và ngoài doanh nghiệp.

Về kế nối

Là người sắp xếp và công nghệ hóa, phát hiện nút thắt cổ chai và vận dụng công nghệ, quan sát nghiên cứu thông tin và tác dụng của nó trong việc vận hành doanh nghiệp, điều hòa giữa các cấp, xây dựng đội ngũ IT giỏi.

Nhiệm vụ của giám đốc công nghệ

Cung cấp dịch vụ

Phòng thông tin và CIO là đại diện gánh vác trách nghiệm cung cấp dịch vụ cho các phòng ban nội bộ công ty như: cung cấp giấy tờ truyền thông, lắp đặt nền tảng mạng khai thác hệ thống thông tin, dịch vụ sửa chữa phần cứng,…

Phòng thông tin và CIO là đại diện gánh vác trách nghiệm cung cấp dịch vụ cho các phòng ban nội bộ công ty như: cung cấp giấy tờ truyền thông, lắp đặt nền tảng mạng khai thác hệ thống thông tin, dịch vụ sửa chữa phần cứng,…
Phòng thông tin và CIO là đại diện gánh vác trách nghiệm cung cấp dịch vụ cho các phòng ban nội bộ công ty như: cung cấp giấy tờ truyền thông, lắp đặt nền tảng mạng khai thác hệ thống thông tin, dịch vụ sửa chữa phần cứng,…

Hỗ trợ nghiệp vụ

Là người quan sát quy trình làm việc của các phòng ban nghiệp vụ, có thể nhận ra lỗi hoặc các nút thắt trong quá trình làm việc của họ. Khi đó, CIO dựa vào kỹ thuật công nghệ hiện đại để tối ưu hóa quy trình.

Đại diện cải cách

Công việc của CIO nằm giữa quản lý truyền thống và quản lý hiện đại, là điểm tập trung của mâu thuẩn trong doanh nghiệp.

Công việc của CIO nằm giữa quản lý truyền thống và quản lý hiện đại, là điểm tập trung của mâu thuẩn trong doanh nghiệp.
Công việc của CIO nằm giữa quản lý truyền thống và quản lý hiện đại, là điểm tập trung của mâu thuẩn trong doanh nghiệp.

Dù là tối ưu hóa quy trình hay chức năng các phòng ban, hay cải tiến, hoàn thiện toàn bộ doanh nghiệp thì CIO là điểm tranh cãi giữa phương thức quản lý truyền thống và hiện đại.

Nhà tư tưởng chiến lược

CIO là người chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng cũng có gần một nửa CIO là giám đốc thi công hoặc giám đốc dịch vụ, sản xuất hoặc tiếp thị.

Thế nhưng, khi CIO báo cáo những thông tin thu thập được lên các lãnh đạo để ra quyết định thì CIO vốn là thành viên trong đội ngũ quyết sách. Vì thế, người này sẽ có ảnh hưởng đến mục tiêu dài hạn và kết cấu tổ chức của doanh nghiệp, là nhà tư tưởng chiếc lược của doanh nghiệp.

Giám đốc điều hành của doanh nghiệp

CIO với vai trò là nhà tư tưởng chiến lược, khi họ trở thành người hướng dẫn và cố vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp, khi họ có tác dụng tích cực trong sự pát triển và tiếp thị sản phẩm của doanh nghiệp về tầm chiến lược, tận dụng công nghệ thông tin đem lại cơ hội cho doanh nghiệp.

Giám đốc điều hành của doanh nghiệp  CIO với vai trò là nhà tư tưởng chiến lược, khi họ trở thành người hướng dẫn và cố vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp, khi họ có tác dụng tích cực trong sự pát triển và tiếp thị sản phẩm của doanh nghiệp
Giám đốc điều hành của doanh nghiệp CIO với vai trò là nhà tư tưởng chiến lược, khi họ trở thành người hướng dẫn và cố vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp, khi họ có tác dụng tích cực trong sự pát triển và tiếp thị sản phẩm của doanh nghiệp

Sự khác nhau giữa CIO và CTO

Khá nhiều người nhầm lẫn giữa vai trò của CIO và CTO, nhưng thực chất vai trò của 2 người này là khác nhau. Trong đó, vai trò giữ giám đốc thông tin là CIO, còn giám đốc công nghệ là CTO, 2 vị trí này không có cùng trách nghiệm và yêu câu kỹ năng cũng khác nhau.

Sự khác nhau giữa CIO và CTO Trong đó, vai trò giữ giám đốc thông tin là CIO, còn giám đốc công nghệ là CTO, 2 vị trí này không có cùng trách nghiệm và yêu câu kỹ năng cũng khác nhau.
Sự khác nhau giữa CIO và CTO Trong đó, vai trò giữ giám đốc thông tin là CIO, còn giám đốc công nghệ là CTO, 2 vị trí này không có cùng trách nghiệm và yêu câu kỹ năng cũng khác nhau.

CIO thường chịu trách nhiệm về các hoạt động CNTT nội bộ của tổ chức và là người quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ hàng đầu.

Còn một CTO sẽ đảm bảo chiến lược công nghệ của công ty phù hợp với các mục tiêu yêu cầu của nó. Giám đốc điều hành này là kiến trúc sư công nghệ hàng đầu của công ty và điều hành nhóm kỹ sư.

Trên đây chúng tôi vừa định nghĩa được CIO là gì, vai trò, tránh nhiệm cũng như phân biệt sự khác biệt giữa CIO và CTO cho bạn tham khảo. Hy vọng đã giúp bạn có thêm thông tin để lựa chọn được một CIO để thúc đẩy chiến lược phát triển cho doanh nghiệp mình nhé!

Đành giá nội dung này post