Các sở giao dịch chứng khoán hiện nay sẽ có khung giờ giao dịch chứng khoán chung nhất định và một số sự điều chỉnh giờ linh hoạt riêng để cung cấp các thông tin quan trọng.

Do đó, các nhà đầu tư sẽ dựa vào những thông tin này để có kế hoạch giao dịch và đầu tư đem lại hiệu quả tốt nhất.

Vậy bạn đã nắm được thời gian giao dịch chứng khoán chưa? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thời gian giao dịch chứng khoán của các sàn HOSE, HNX và UPCoM để có hướng đầu tư hiệu quả.

Quy định chung về thời gian giao dịch chứng khoán hiện nay

Quy định chung về thời gian giao dịch chứng khoán được ban hành dựa vào điều 37 trong Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2010 và các quy chế giao dịch được ban hành tại HOSE (quyết định 341 ngày 22/8/2016) và HNX (quyết định 653 ngày 12/10/2018).

Thời gian giao dịch chung của sàn chứng khoán

Hiện nay, chúng ta có thể giao dịch qua 3 Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và UPCoM.

Tất cả sở giao dịch này đều có khung giờ giao dịch chung từ 9h00 sáng đến 15h00 chiều từ thứ 2 đế thứ 6 hàng tuần (không tính các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước).

Trong thời gian từ 15h00 chiều đến 22h00 tối, các sàn giao dịch sẽ chạy quyết toán cuối ngày, khớp các lệnh và chuẩn bị dữ liệu mới cho ngày hôm sau.

Tuy nhiên, thời gian giao dịch khớp lệnh của HOSE sẽ kết thúc sớm hơn 15 phút vào 14h45 so với sàn HNX. Đối với sàn giao dịch sẽ có buổi đi làm bù vào thứ 7 của tuần tiếp theo khi nghỉ lễ nhưng sẽ không có giao dịch bù.

Ngoài ra, các Công ty chứng khoán thường cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán sớm hơn nhiều so với khung giờ theo quy định. Bạn có thể giao dịch chúng khoán từ 19h00 hoặc 20h00 tối ngày hôm trước.

Những phương thức giao dịch chứng khoán

Khi thực hiện mọi giao dịch chứng khoán bạn sẽ có 3 phương thứ c giao dịch gồm khớp lệnh định kỳ, khớp lệnh liên tục và giao dịch thỏa thuận:

+ Khớp lệnh định kỳ: Phương thức này được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh giao dịch mua và bán tại một thời điểm xác định nào đó, bằng việc chọn mức giá đạt khối lượng giao dịch lớn nhất ở lần khớp lệnh gần nhất.

+ Khớp lệnh liên tục: Vào thời điểm lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch chứng khoán thì phương thức khớp lệnh liên tục được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh giao dịch trong mua bán.

+ Giao dịch thỏa thuận: Hai bên mua bán sẽ thỏa thuận về điều kiện giao dịch và được ghi nhận bởi người đại diện của công ty chứng khoán.

Nguyên tắc ưu tiên trong khớp lệnh

Có thể thấy giá cả và thời gian là hai thông số được ưu tiên nhất trong khớp lệch. Sẽ dễ dàng thấy nếu lệnh mua với mức giá cao hơn và lệnh bán với mức giá thấp hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước và lệnh được nhập trên hệ thống trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Giá mở/đóng cửa và giá tham chiếu

+ Giá mở cửa: Hay gọi là lệch ATO, là mức giá trong phiên khớp lệnh định kì được xác định ở giờ mở cửa

+ Giá đóng cửa: Hay gọi là lệnh ATC, là  mức giá trong phiên khớp lệnh định kì được xác định ở giờ đóng cửa

+ Giá tham chiếu: Giá tham chiếu được xác định nhờ giá đóng cửa tại phiên giao dịch gần nhất trước đó, nó sẽ giúp xác định giá trần, giá sàn của phiên giao dịch từng ngày cho nhà đầu tư.

Thời gian thanh toán chứng khoán

Thời gian thanh toán chứng khoán trong giao dịch được tính theo 3 mốc thời gian như sau: (T+0): Là ngày giao dịch, mua bán chứng khoán thành công. ( T+1):

Là ngày sau giao dịch thành công 1 ngày, không tính ngày nghỉ lễ hoặc thứ 7, chủ nhật. (T+2): Là ngày sau giao dịch thành công 2 ngày không tính ngày nghỉ lễ hoặc thứ 7, chủ nhật. Ví dụ trong bảng sau:

Loại giao dịch Thời gian thanh toán chứng khoán
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng và chứng chỉ quỹ ETF
Khớp lệnh T+2
Thỏa thuận T+2
Trái phiếu T+1

Hơn nữa, các nhà đầu tư cần tìm hiểu cũng như phân biệt kĩ về ngày giao dịch và ngày thanh toán để không phải thắc mắc khi thực hiện giao dịch.

Cụ thể, ngày giao dịch là ngày việc giao dịch mua bán chứng khoán của bạn được xác nhận thành công còn ngày thanh toán là ngày chứng khoán hay tiền được bán, chuyển nhượng thành công.

Giờ giao dịch chứng khoán hàng ngày của sàn HOSE, HNX và UpCom

Thời gian giao dịch chứng khoán sàn HOSE

Sau đây là bảng chi tiết về thời gian giao dịch chứng khoán tại sàn HNX. Các lệnh sẽ có giá trị trong suốt thời gian giao dịch, tính cả thời gian nghỉ giữa phiên.

Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch Loại lệnh
Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF
Khớp lệnh định kỳ mở cửa 09:00 – 09:15 Lệnh giới hạn và lệnh ATO
Phiên sáng Khớp lệnh liên tục I 09:15 – 11:30 Lệnh giới hạn và lệnh thị trường
Giao dịch thỏa thuận 09:00 – 11:30
Nghỉ 11:30 – 13:00
Khớp lệnh liên tục II 13:00 – 14:30 Lệnh giới hạn, lệnh thị trường
Phiên chiều Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 14:30 – 14:45 Lệnh giới hạn, lệnh ATC
Giao dịch thỏa thuận 13:00 – 15:00
Trái phiếu
Phiên sáng Giao dịch thỏa thuận 09:00 – 11:30
Nghỉ 11:30 – 13:00
Phiên chiều Giao dịch thỏa thuận 13:00 – 15:00
Thị trường đóng cửa 15:00

Thời gian giao dịch chứng khoán sàn HNX

Sau đây là bảng chi tiết về thời gian giao dịch chứng khoán tại sàn HNX. Không có phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa ATO tại sàn HNX.

Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch Loại lệnh
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
Phiên sáng Khớp lệnh liên tục I 9:00 -11:30 Khớp lệnh liên tục
Giao dịch thỏa thuận Khớp lệnh thỏa thuận
Nghỉ giữa phiên 11:30 -13:00
Phiên chiều Khớp lệnh liên tục II 13:00 – 14:30 Khớp lệnh liên tục
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 14:30 – 14:45 Khớp lệnh định kì
Giao dịch thỏa thuận 14:30 – 15:00 Khớp lệnh thỏa thuận
Giao dịch sau giờ 14:45 – 15:00 PLO

Thời gian giao dịch chứng khoán sàn UPCoM

Sau đây là bảng chi tiết về thời gian giao dịch chứng khoán tại sàn UPCoM. Thời gian giao dịch chứng khoán tại sàn UPCoM đơn giản hơn 2 sàn HOSE và HNX rất nhiều.

Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch Loại lệnh
Phiên sáng Khớp lệnh liên tục I 9:00 – 11:30 Khớp lệnh liên tục
Giao dịch thỏa thuận Khớp lệnh thỏa thuận
Nghỉ giữa phiên 11:30 – 13:00
Phiên chiều Khớp lệnh liên tục II 13:00 – 15:00 Khớp lệnh định kỳ
Giao dịch thỏa thuận Khớp lệnh thỏa thuận

 

Chúc các bạn thành công trong những giao dịch chứng khoán của mình nhé!

Đành giá nội dung này post