Nếu là một nhà đầu tư chứng khoán, lợi nhuận trên vốn hay ROE là một chỉ số quan tọng mà bạn không thể không biết đến, bởi nhờ nó mà bạn có thể so sánh cổ phiếu của các doanh nghiệp trong cùng một lĩnh vực trên thị trường. Vậy, ROE là gì, cách tính ra sao, ý nghĩa thế nào, tất cả sẽ được bật mí trong nội dung dưới đây.

ROE là gì ?

ROE còn được gọi là Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) được viết tắt từ cụm từ Return On Equity trong tiếng Anh, đây là thước đo hiệu quả tài chính được tính bằng cách chia thu nhập ròng cho vốn chủ sở hữu của cổ đông.

ROE còn được gọi là Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) được viết tắt từ cụm từ Return On Equity trong tiếng Anh, đây là thước đo hiệu quả tài chính được tính bằng cách chia thu nhập ròng cho vốn chủ sở hữu của cổ đông.
ROE còn được gọi là Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) được viết tắt từ cụm từ Return On Equity trong tiếng Anh, đây là thước đo hiệu quả tài chính được tính bằng cách chia thu nhập ròng cho vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Vì vốn chủ sở hữu của cổ đông bằng với tài sản của cty trừ đi các khoản nợ, ROE được xem là khoản lợi nhuận của tài sản ròng.

ROE cũng được coi là thước đo mức độ quản lý hiệu quả trong việc sử dụng tài sản của cty để tạo ra lợi nhuận.

Cách tính ROE

ROE có công thức tính như sau:

ROE có công thức tính như sau: ROE = (lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu) * 100%
ROE có công thức tính như sau: ROE = (lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu) * 100%

ROE = (lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu) * 100%

Trong đó:

– Lợi nhuận sau thuế là thu nhập ròng dành cho cổ phiếu thường.

– Vốn chủ sở hữu là tổng số vốn của chủ sở hữu.

Để hiểu rõ hơn về chỉ số ROE, hãy cùng theo dõi một ví dụ đơn giản dưới đây:

Doanh nghiệp ABC có bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ như sau:

– Lợi nhuận ròng sau thuế kỳ này là 20 triệu đồng.

– Vốn chủ sở hữu đầu kỳ là 100 triệu đồng.

Như vậy, chỉ số ROE = 20 triệu đồng / 100 triệu đồng x 100% = 20%

Như vậy, điều này có nghĩa là cứ 1 đồng vốn được bỏ ra để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thu lại được 0,2 đồng lợi nhuận từ đó.

ROE cho biết điều gì?

ROE là chỉ số cho thấy mức độ hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp, hay nói cách khác là nó cho các nhà đầu tư biết được rằng cứ 1 đồng vốn mà doanh nghiệp bỏ ra, họ sẽ thu về được bao nhiêu đồng lời từ đó.

ROE là chỉ số cho thấy mức độ hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp, hay nói cách khác là nó cho các nhà đầu tư biết được rằng cứ 1 đồng vốn mà doanh nghiệp bỏ ra
ROE là chỉ số cho thấy mức độ hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp, hay nói cách khác là nó cho các nhà đầu tư biết được rằng cứ 1 đồng vốn mà doanh nghiệp bỏ ra

Xét về mặt lý thuyết, chỉ số ROE càng cao thì càng cho thấy khả năng sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp hiệu quả đến mức nào.

Thông thường, các nhà đầu tư sẽ sử dụng ROE để phân tích, so sánh giữa các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường, từ đó đưa ra quyết định đầu tư một cách chính xác nhất. Lẽ dĩ nhiên, những cổ phiếu có chỉ số ROE cao sẽ được các nhà đầu tư ưa chuộng hơn, dù rằng giá của chúng cũng sẽ cao hơn các cổ phiếu khác rất nhiều.

Khi đánh giá về chỉ số tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE, các nhà đầu tư thường đánh giá ở các góc độ:

ROE nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng

  • điều này có nghĩa là lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra được cũng chỉ đủ để chi trả lãi vay mà thôi.

ROE lớn hơn lãi vay ngân hàng

  • trong trường hợp này các nhà đầu tư sẽ tiến hành đánh giá lại hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp, xem họ đã khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường hay chưa, để từ đó xác định xem trong tương lai ROE của doanh nghiệp có thể gia tăng hơn nữa hay không?

ROE cao và được duy trì liên tục trong nhiều năm

  • điều này cho thấy khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là tốt đến mức nào.

 Sử dụng ROE để ước tính tốc độ tăng trưởng

Các chuyên gia tài chính có thể sử dụng ROE để ước tính tốc độ tăng trưởng bền vững và tỉ lệ tăng trưởng cổ tức, với giả định rằng tỉ lệ này gần đúng hoặc cao hơn mức trung bình của nhóm ngang hàng.

Sử dụng ROE để ước tính tốc độ tăng trưởng Các chuyên gia tài chính có thể sử dụng ROE để ước tính tốc độ tăng trưởng bền vững và tỉ lệ tăng trưởng cổ tức, với giả định rằng tỉ lệ này gần đúng hoặc cao hơn
Sử dụng ROE để ước tính tốc độ tăng trưởng Các chuyên gia tài chính có thể sử dụng ROE để ước tính tốc độ tăng trưởng bền vững và tỉ lệ tăng trưởng cổ tức, với giả định rằng tỉ lệ này gần đúng hoặc cao hơn

Để ước tính tốc độ tăng trưởng trong tương lai của công ty, hãy nhân ROE với tỷ lệ lợi nhuận giữ lại của công ty (tỷ lệ phần trăm thu nhập ròng được giữ lại hoặc được công ty tái đầu tư nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng trong tương lai).

Sử dụng ROE để xác định vấn đề của doanh nghiệp

Không phải lúc nào cổ phiếu có chỉ số ROE cao lại có giá trị tốt hơn. Tất nhiên, ROE cao là một điều tốt nếu thu nhập ròng lớn hơn so với vốn chủ sở hữu, vì nó cho thấy hiệu suất hoạt động của một công ty là rất mạnh.

Sử dụng ROE để xác định vấn đề của doanh nghiệp Không phải lúc nào cổ phiếu có chỉ số ROE cao lại có giá trị tốt hơn.
Sử dụng ROE để xác định vấn đề của doanh nghiệp Không phải lúc nào cổ phiếu có chỉ số ROE cao lại có giá trị tốt hơn.

Tuy nhiên, ROE cao lại xuất phát từ việc tài khoản vốn chủ sở hữu nhỏ so với thu nhập ròng, điều này cho thấy những rủi ro nhất định như:

– Lợi nhuận không nhất quán

– Dư nợ quá cao

– Thu nhập ròng âm

Hạn chế của việc sử dụng ROE

Như đã đề cập, lợi nhuận cao từ vốn chủ sở hữu không phải lúc nào cũng mang tính tích cực. ROE quá cao có thể là dấu hiệu của một số vấn đề, chẳng hạn như lợi nhuận không nhất quán hoặc nợ quá mức.

ROE quá cao có thể là dấu hiệu của một số vấn đề, chẳng hạn như lợi nhuận không nhất quán hoặc nợ quá mức.
ROE quá cao có thể là dấu hiệu của một số vấn đề, chẳng hạn như lợi nhuận không nhất quán hoặc nợ quá mức.

Đồng thời, ROE âm do công ty bị lỗ ròng hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông âm, không thể được sử dụng để phân tích và đánh giá doanh nghiệp.

Cũng như rất nhiều chỉ số khác, ROE là một trong những khái niệm mà các nhà đầu tư cần quan tâm và nắm vững, bởi có như vậy thì mới đưa ra những đánh giá, nhận định chính xác nhất khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu của một doanh nghiệp nào đó.

Đành giá nội dung này post