Thu nhập ròng có ảnh hưởng đến vốn của cổ đông, và khi công ty báo cáo thu nhập có 2 con số mà hầu hết các chủ doanh nghiệp cần phải chú ý là doanh thu và thu nhập ròng.

Vậy thu nhập ròng là gì ? Tầm quan trọng của thu nhập ròng trong đầu tư như thế nào? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi này:

Thu nhập ròng là gì ?

Thu nhập ròng (tiếng anh: Net Income) hay còn gọi là lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là khoản lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí.

Thu nhập ròng (tiếng anh: Net Income) hay còn gọi là lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là khoản lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí.
Thu nhập ròng (tiếng anh: Net Income) hay còn gọi là lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là khoản lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí.

Thông thường, khoản thu nhập ròng sẽ được nhìn thấy ở dòng cuối cùng của bảng báo cáo thu nhập, nó còn được gọi là bottom line (dòng mấu chốt).

Công thức tính thu nhập ròng

Để tính được thu nhập ròng bạn có thể thực hiện theo công thức sau:

công thức tính Thu nhập ròng : Thu nhập ròng = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng hóa – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính + Các khoản thu nhập bất thường – Các chi phí bất thường – Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Thu nhập ròng = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng hóa – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính + Các khoản thu nhập bất thường – Các chi phí bất thường – Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Vì sao thu nhập ròng quan trọng với nhà đầu tư ?

Thu nhập ròng là khoản lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi hết mọi chi phí. Vì thế, điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với chủ đầu tư, vì đây là số tiền mà công ty có sẵn để trả cổ tức mua lại cổ phần tái đầu tư vào cho doanh nghiệp.

Thu nhập ròng là khoản lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi hết mọi chi phí. Vì thế, điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với chủ đầu tư, vì đây là số tiền mà công ty có sẵn để trả cổ tức mua lại cổ phần tái đầu tư vào cho doanh nghiệp.
Thu nhập ròng là khoản lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi hết mọi chi phí. Vì thế, điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với chủ đầu tư, vì đây là số tiền mà công ty có sẵn để trả cổ tức mua lại cổ phần tái đầu tư vào cho doanh nghiệp.

Nếu bạn chia thu nhập ròng cho số lượng cổ phiếu lưu hành, đây là cách tính toán số liệu thu nhập được sử dụng rộng rãi trên mỗi cổ phần, có thể giúp bạn đánh giá cổ phiếu và tính toán một số liệu khác.

Thu nhập ròng cũng giống như các biện pháp kế toán khác, dễ bị thao túng thông qua những việc như ghi nhận doanh thu tăng hoặc bằng cách che giấu các chi phí. Vì vậy, khi xem thu nhập ròng, thì cần xem lại chất lượng các con số mà công ty cung cấp.

Tại sao giá trị tài sản ròng quan trọng ?

Thu nhập ròng có giá trị quan trọng bởi những lý do sau:

Tại sao giá trị tài sản ròng quan trọng ? Giá trị ròng là thước đo chính xác nhất của sự giàu có, bạn sẽ không biết được sự giàu có của mình nếu không biết được giá trị này.
Tại sao giá trị tài sản ròng quan trọng ? Giá trị ròng là thước đo chính xác nhất của sự giàu có, bạn sẽ không biết được sự giàu có của mình nếu không biết được giá trị này.

+ Giá trị ròng là thước đo chính xác nhất của sự giàu có, bạn sẽ không biết được sự giàu có của mình nếu không biết được giá trị này.

+ Giá trị thu nhập ròng là một con số cụ thể được tính toán chính xác, qua đó bạn có thể đo sự tiến bộ tài chính của mình từ năm này sang năm sau.

Giá trị ròng tăng dần là chỉ số báo tốt, ngược lại nếu giá trị ròng giảm thì báo hiệu bạn cần phải cố gắng hơn.

Giá trị ròng tăng dần là chỉ số báo tốt, ngược lại nếu giá trị ròng giảm thì báo hiệu bạn cần phải cố gắng hơn.
Giá trị ròng tăng dần là chỉ số báo tốt, ngược lại nếu giá trị ròng giảm thì báo hiệu bạn cần phải cố gắng hơn.

+ Thu nhập ròng nó không tính đến chi tiêu, thuế và các yếu tố khác. Vì thế, ngay cả khi thu nhập của bạn đan tăng, nếu giá trị tài sản ròng đi ngang hoặc giảm thì tình hình tài chính của bạn cũng không được cải thiện.

+ Ngoài ra, khi bạn đi vay các bên cho vay thường xem giá trị thu nhập ròng như một chi phí để đánh giá hồ sơ vay và quyết định có duyệt khoản vay của bạn hay không.

Hy vọng thông qua bài viết này đã giúp cho doanh nghiệp, những người kinh doanh hay kế toán có thể biết được về lợi nhuận ròng là như thế nào, cách tính lợi nhuận ròng ra sao từ đó có kế hoạch tính toán chính xác cho công ty mình nhé. Chúc bạn thành công!

Đành giá nội dung này post